Forbindelse med os
elektriker Ole stage Vordingborg
Cafe Den Gule Stald i Kalvehave
Øernes Revision Vordingborg
begravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøDGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400xl-byg i Præstø
salg af både cp bådformidling

Kultur

Danmarks Naturfredningsforening Vordingborg har holdt årsmøde

Publiceret

: ,

Årsmødet startede med et foredrag ved statsskovrider Jane Skov Lind om et naturgenopretningsprojekt.

Søndag d. 12. november holdt DN Vordingborg sit årsmøde på Vordingborg Bibliotek med indledende foredrag ved statsskovrider Jane Skov Lind, der bl.a. fortalte om naturgenopretningsprojektet Life Orchid i Klinteskoven på Møn, hvor Naturstyrelsen vil udvide overdrevsarealerne med 72 ha samt sammenkæde det gamle overdrevsareal med det nye til et tilsammen 311 stort areal. Projektet vil beskytte og fremavle den udryddelsestruede sommerfugl sortplettet blåfugl samt forøge og styrke bestanden af 5 truede orkidéarter. Der etableres helårsgræsning med kvæg og geder.
Projektet koster i alt 41 millioner kr. og løber i perioden 2023-28. Det gennemføres i et samarbejde mellem Klintholm Gods, Naturstyrelsen/Storstrøm, Vordingborg Kommune, Aage V. Jensens Naturfond, 15. Juni Fonden, Ravn Nature og Geocenter Møns Klint.
Formanden for DN Vordingborg aflagde herefter beretning om årets forløb og fokuserede særligt på DN Vordingborgs ret skarpe kritik af Vordingborg Kommunes tendens til at tillade opførelse af vedvarende energianlæg, solcelleparker og landvindmøller, på lavbundsjorder, der egner sig bedre til naturgenopretningsprojekter for at øge biodiversiteten og stoppe udsivning af CO2 fra disse gamle moseområder. DN Vordingborg har i årevis på skrift og i tale advaret mod denne linje, men vi taler desværre for døve øren.
Dernæst kom formanden ind på den katastrofale tilstand i vores havmiljø, hvor iltsvind, fiskedød, hvide liglagener på havbunden og grønalgesuppe bliver mere og mere udbredt! Nu må folketing og regering få vedtaget en CO2 afgift samt indføre andre tiltag, der kan bedre vores havmiljø. Frivillige aftaler med landbruget har overhovedet ikke virket. Nu må der lovgivning til, sluttede formanden.
Der var genvalg til bestyrelsen af Martin Vestergaard, Tue Mørk, Kim Keldborg og nyvalg af John Ornaldus. Som suppleanter blev Anders Roland genvalgt, og der var nyvalg af Lene Agnes Pedersen og Kirsten Johansen.

.
Har du et event, arrangement, en vare, job eller andet? Du kan nå langt med en billig TEKST-ANNONCE

  •   
  •  
  •  
  •  

Tilmeld dig nyhedsbrevet

images/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgVordingborg Låseservice