Forbindelse med os
malermester Louise Thrane vordingborg
moderne tøj til mænd Nu Men Vordingborg
begravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400
Udby Kro festlokaler middag

Politik

Bred politisk budgetaftale i Vordingborg Kommune

Publiceret

: ,

Der er netop indgået en bred budgetaftale i Vordingborg Kommune.

Socialdemokratiet, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre i Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse har den 29. september indgået en toårig budgetaftale for 2023 og 2024. Den brede budgetaftale har fokus på at sikre et bæredygtigt økonomisk fundament for den fremtidige udvikling af Vordingborg Kommune.

Torsdag aften blev der i Vordingborg Kommune indgået en budgetaftale for 2023 og 2024.

Budgetaftalen er toårig. Det betyder at forligspartierne forpligter sig til, at der som udgangspunkt kun kan træffes yderligere beslutninger næste år, som har til formål at sikre en økonomi i balance.

Borgmester Mikael Smed er meget tilfreds med, at det er lykkes at indgå en bred aftale om de næste to års budgetter: ” Vordingborg Kommune er grundlæggende inde i en god udvikling. Vi har en lav arbejdsløshed, vi tiltrækker nye virksomheder til kommunen, og vi er gennem langsigtede investeringer ved at skabe os en helt unik styrkeposition inden for den grønne omstilling. Samtidig står vi desværre også i den situation, at økonomien bliver mere og mere presset i disse år. Det skyldes dels faldende indtægter i udligningssystemet og stigende udgifter til både unge, voksne og ældre borgere, og så fik vi desværre ikke den hjælpende hånd, vi havde håbet på fra Indenrigsministeriets pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner. Så det har været en virkelig vanskelig øvelse at få indtægter og udgifter til at balancere, og vi har været nødsaget til at prioritere skarpt i forhold til vores udgifter. Når det er sagt, så synes jeg, at vi har fået lavet en meget fornuftig og ansvarlig budgetaftale, som balancerer behovet mellem at holde igen på udgifterne med behovet for at investere i fremtiden, og jeg vil gerne takke de øvrige partier i kommunalbestyrelsen for at gå konstruktivt ind i forhandlingerne” siger Mikael Smed.

Forligspartierne har i de afsluttende forhandlinger også læst og drøftet de mange gode høringssvar, der er sendt ind. Tak for dem.

Den konservative forhandler Jesper Adler siger: ”Vi ønskede bestemt ikke en skattestigning, og det er ikke med vores gode vilje, at vi måtte acceptere det”. Men vi er et ansvarligt parti, som tager ansvar for, at kommunens økonomi hænger sammen. Erhvervsmasterplanen er netop blevet godkendt og vedtaget af Kommunalbestyrelsen, og derfor har vi hårdt kæmpet for, at især den blev tilgodeset. Det er derfor med stor glæde, at i de næste 4 år er der afsat 24 mio.kr. til realiseringen af erhvervsmasterplanen.

Else-Marie Langballe Sørensen fra SF erkender, at det har været en svær budgetproces, men glæder sig over, at det er lykkedes at sikre ressourcer til forebyggelse og trivsel på Børne- og Ungdomsrådet. En lille bedring på normeringer i daginstitutioner og skoleklubber hen over årene og etablering af Headspace i Vordingborg. 

I Enhedslisten er vi glade for at være med i budgettet for vores kommune for 2023 og 2024. Selvom budgettet indeholder flere hårde besparelser, prioriteringer og en skattestigning, er vi glade for, at vi er med til at sikre investeringer i vores skoleklubber, at vi stadig investerer i det grønne område gennem cykelstier, bæredygtighed og vores natur, og at vi får genindført StudieFlex ordningen, udtaler Martin Graff Jørgensen.

Det er det sværeste budget i mine mange år i lokalpolitik. Jeg er derfor glad for at det lykkedes at lave et forlig, der både sikrer at vi løser kerneopgaverne på et fornuftigt niveau og hvor vi samtidig sikrer at der forsat er afsat penge til den videre udvikling af Vordingborg Kommune, udtaler Michael Larsen fra Radikale Venstre.

Med budgetaftalen forpligter forligspartierne sig på en tættere økonomisk styring og en mere langsigtet planlægning. Formålet er at stabilisere den økonomiske styring og sikre et bæredygtigt økonomisk fundament.

Som følge af de økonomiske udfordringer er forligspartierne blevet enige om at forhøje skatten med 0,5 procent, hvilket på trods af stigningen fortsat er lavere end skatteprocenten før kommunalreformen i 2007. Med skattestigningen vil aftaleparterne genoprette og fremtidssikre balancen mellem indtægter og udgifter. Samtidig forpligter de sig på at sænke skattetrykket når bosætningen og dermed skattegrundlaget forhåbentlig øges i de kommende år.

I budgetaftalen indgår der også en lang række nye investeringer som alle på hver deres måde skal bidrage til, at Vordingborg kommune kan fortsætte den positive vækst og udvikling.

I budgetaftalen er parterne derudover blandt andet blevet enige om at:

 • Investere i eksisterende kommunale bygninger for op mod 150 mio.kr. de næste 4 år.
 • igangsætte et arbejde med at frigive bygningsmasse, som skal reducere behovet for vedligeholdelse og løbende driftsudgifter, da den samlede kommunale bygningsmasse er større end det reelle behov.
 • Investere 11,4 mio. kroner til en styrkelse af det gode ungeliv i kommunen, herunder den tidlige indsats overfor udsatte unge og deres familier.
 • Investere 6 mio.kr. årligt til implementering af erhvervsmasterplanen, herunder ressourcer til at sikre et højt fagligt niveau og lave sagsbehandlingstider
 • afsætte ressourcer til at fastholde Vordingborg Kommunes gode normeringsniveau i dagtilbud og tilpasse de fysiske rammer, så der sikres robuste dagtilbud og gode rammer for børnene i hverdagen. Det betyder, at der vil være færre dagtilbud fremover, og at det samtidig fortsat prioriteres at bygge en ny institution i Præstø.
 • afsætte 500.000 kroner årligt til vedligehold af cykelstier.
 • Etablere solceller på de kommunale ejendomme, gerne i samarbejde med borgerne
 • Afsætte 1 mio.kr. i 2024 og årene frem til skoleklubberne: når der er truffet en beslutning om den kommende skolestruktur vil pengene efterfølgende blive tildelt klubberne.
 • tilføre 14 mio. kroner til ældreområdet i 2023 og årene frem for at kunne tilbyde yderligere pleje til sårbare og ældre borgere.
 • Tilføre 12 mio.kr. til handicap- og psykiatriområdet i 2023 og årene frem så der er tilstrækkelige midler på området
 • at fortsætte arbejdet med Fra Myndighed til Partner i det kommende år. Der vil særligt være fokus på fortsat at have og udvikle den gode kommunikation med borgerne og virksomhederne.

 •   
 •  
 •  
 •  
Klik for at kommentere

Efterlad et Svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg