Henriks Hvidevarer Vordingborg vaskemaskine, opvaskemaskine. Præstø Stege
Forbindelse med os
Bogføring og regnskab af Karin O. Jørgensen Vordingborg.
Det gamle Toldhuus. Restaurant, spisested, ishus i Præstø
begravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400
Udby Kro festlokaler middag

Politik

Bred dialog om fremtidens bæredygtige skoler

Publiceret

: ,

Arbejdet med at finde en bæredygtig løsning for folkeskolerne i Vordingborg Kommune fortsatte på mødet i Børne- og familieudvalget den 4. maj. Nu skal alle berørte parter inviteres til dialog, så alle muligheder kan blive vendt, inden Kommunalbestyrelsen skal træffe en beslutning til efteråret 2022.

Dette skriver Vordingborg Kommune i en pressemeddelelse:

Arbejdet med at udvikle en langsigtet og bæredygtig model for Vordingborg Kommunes folkeskoler fortsætter. Ambitionen er at sikre den bedst mulige kvalitet i undervisningen og nogle gode fysiske rammer for eleverne og de ansatte på skolerne. Det mål skal indfries samtidig med at udfordringerne med et stort vedligeholdelsesefterslæb og et faldende elevtal på grund af den demografiske udvikling i kommunen skal håndteres.

Den udfordring stod øverst på dagsordenen på Børne- og Familieudvalgets møde onsdag den 4. maj. På mødet drøftede udvalget forskellige oplæg fra skoleadministrationen, blandt andet tre scenarier for en fremtidig fordeling af skolematrikler og et forslag til ny inddeling af skoledistrikter Udgiftsniveauet for de enkelte skoleafdelinger blev også grundigt gennemgået. Der blev ikke truffet nogen beslutninger om, hvilken løsning udvalget vil anbefale til Kommunalbestyrelsen. Den beslutning bliver tidligst truffet på udvalgets møde den 8. juni. Inden det sker, skal skolebestyrelserne have en grundig orientering fra udvalget. Det sker inden for de nærmeste dage.

Der er blandt medlemmerne i Børne- og Familieudvalget bred enighed om, at der ikke skal træffes en endelig beslutning, før alle berørte parter er blevet involveret og hørt. Udvalget har derfor bedt skoleadministrationen om at forlænge høringsfristen, så der bliver bedre tid til dialog. Udvalget har også bedt administrationen undersøge mulighederne for at få planlagt et ekstraordinært temamøde for Kommunalbestyrelsen, hvor skolebestyrelserne og alle andre interessenter kan deltage, og gæster udefra kan inviteres ind til at komme med deres bud på gode løsninger på de udfordringer, skolerne står over for.

Uanset om man er politiker, lærer, pædagog, forælder eller elev, så har vi alle sammen et fælles mål. Det er, at vores elever glæder sig til at komme i skole hver eneste dag og får den bedst mulige undervisning. Det kræver, at vi bruger de penge, vi har til rådighed klogt, og at vi udnytter de dygtige lærerkræfter, vi har til rådighed, bedst muligt. Der er ikke nogen lette løsninger på de udfordringer vi står over for, og beslutningen er simpelthen for vigtig til at blive hastet igennem. Vi skal have vendt alle sten, og alle skal have mulighed for at komme til orde og give udtryk for sine ønsker og bekymringer, inden vi i Kommunalbestyrelsen i løbet af efteråret 2022 skal træffe den endelige beslutning” siger formand for Børne- og Familieudvalget Else-Marie Langballe Sørensen.

Else-Marie-Langballe-Sørensen-1.-viceborgmester-i-Vordingborg-jubilæum-25-år-IMG_8098

Det kommende arbejde med at finde en bæredygtig model for skolerne skal udover dialogen med skolebestyrelserne også drøftes med kommunes egne MED- og hovedudvalg, de relevante faglige organisationer og øvrige interessenter, inden Kommunalbestyrelsen skal tage en endelig beslutning til efteråret.

  •   
  •  
  •  
  •  
Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg