Henrik Hansen Automobiler
Forbindelse med os
Brændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400xl-byg i PræstøDGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandbegravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstø

Politik

Besparelsesforslag sendes i høring

Publiceret

: ,

Konsulentfirmaet BDO har præsenteret Kommunalbestyrelsen for et råderumskatalog på 80 mio. kroner. Når forslagene har været i høring, skal der gennemføres besparelser for 20 mio. kroner i 2024.

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune bad tidligere på året konsulentfirmaet BDO om at udarbejde en række anbefalinger til besparelser for at få kommunens driftsbudget i balance, skriver Vordingborg Kommune i en pressemeddelelse.

BDO har nu gennemført sine analyser og præsenterede sine anbefalinger på et temamøde for Kommunalbestyrelsen den 15. november. Her blev politikerne præsenteret for et samlet råderumskatalog på godt 80 mio. kroner. Ud af de 80 mio. kroner har Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2024 forpligtiget sig på at gennemføre besparelser for 20 mio. kroner i 2024 stigende til 25 mio. kroner de efterfølgende år.

Formålet med råderumskataloget har været at skabe et fuldt og dækkende overblik over alle potentielle effektiviseringer og besparelser på tværs af hele organisationen, så politikerne på den baggrund kan foretage en reel politisk prioritering af de forskellige budgetområder i kommunen.

Borgmester Mikael Smed har set frem til at få præsenteret forslagene fra BDO. ”Vores økonomi er under så hårdt pres, at vi bliver nødt til at få vendt alle sten og kigget ud i alle hjørner af vores organisation for at finde de besparelser, der skal til, for at vi kan få vores fremtidige budgetter til at hænge sammen. Det er det, vi har bedt BDO om at hjælpe os med. Nu skal vi have sendt forslagene ud i høring, så vores borgere og medarbejdere kan kommentere på de enkelte forslag. Først herefter tager vi i Kommunalbestyrelsen stilling til, hvilke forslag der skal gennemføres. Det er vigtigt for mig at understrege, at råderumskataloget er BDO’s anbefalinger. Der er ikke truffet nogen politiske beslutninger endnu om at gennemføre bestemte besparelser, og det bliver der heller ikke, før vi har gennemgået alle de input og kommentarer, som vi forhåbentlig får ind i høringsperioden. Når vi har kigget på alle høringssvarene, så er det vores opgave i Kommunalbestyrelsen at træffe de svære beslutninger og foretage de nødvendige politiske prioriteringer” siger Mikael Smed.

Et enigt Økonomiudvalg godkendte den 22. november et forslag til proces for den videre behandling af råderumskataloget. Her anbefales Kommunalbestyrelsen at sende råderumskataloget i offentlig høring fra den 29. november 2023 til den 5. januar 2024. Det sker dog med den anbefaling, at et enkelt forslag vedrørende ”Ændring af skolestruktur – lukning af 1-2 matrikler” udgår af kataloget og ikke indgår i det videre arbejde med at finde råderumsbesparelser og derfor heller ikke medtages i den kommende offentlige høring.

Der er lagt op til en lang høringsperiode, som derfor også går ind over jul og nytår.

Råderumskataloget kan findes på Vordingborg Kommunes hjemmeside. Når høringsperioden er afsluttet starter de politiske drøftelser i januar. Råderumskataloget og alle indsendte høringssvar behandles i fagudvalgene den 6.-7. februar 2024 og i Økonomiudvalget den 21. februar 2024. Kommunalbestyrelsen tager endelig beslutning om, hvilke forslag der skal gennemføres den 28. februar 2024.

Se her Råderumskatalog fra BDO

.
Har du et event, arrangement, en vare, job eller andet? Du kan nå langt med en billig TEKST-ANNONCE

  •   
  •  
  •  
  •  
images/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgVordingborg Låseservice