Frimann Hansen biler
Vores Taxa fra Vordingborg
Biler skoda vw vordingborg Carsten Jensen Biler
Blomster buketter i Stensved
Ole Stage elinstallatør og lamper
Blomster buketter i Stensved
Din Skobutik Vordingborg
Kaffebønnen Vordingborg
Cafe Den Gule Stald i Kalvehave
Brændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400xl-byg i PræstøDGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandStege Stensved præstø og vordingborg begravelse
Vordingborg køreskole
Picture of Anders Munch

Anders Munch

Udgivet kl. 08:51, d. 30. mar 2024

Beretning for Vordingborg Idrætsråd

Ved generalforsamlingen i Vordingborg Idrætsråd blev der aflagt beretning.

Lars Kleist og Henrik Pape

Fra v Henrik Pape og Lars Kleist

Ro og kajak klubben lagde smukke omgivelser til en spændende generalforsamling den 25 marts.

Bestyrelsens beretning for 2024

Det har været endnu et spændende år for Vordingborg Idrætsråd. Vores primære formål har været at skabe optimale vilkår for idrætsforeningerne i kommunen, og vi har arbejdet hårdt for at opnå dette mål.

Vi har holdt dialogmøder i idrætsforeningerne året igennem og har prøvet at kortlægge udfordringer og hjælpe med at finde løsninger. Ved flere af disse møder har vi hjulpet foreninger med spørgsmål og problemstillinger. Vi har hjulpet Vordingborg Bueskytteforening, Danseklubben Møn, Vordingborg Automobil Klub m fl..

Vores interaktiv brochure blev uddelt ved idrætspris uddeling den 11. maj på Idrætshøjskolen Bosei. Idrætspriserne var igen en stor succes, vinderne kan ses på vores hjemmeside

Vi har fået yderligere 2 nye sponsorer ind i folden til Idrætspris uddelingen hvor der er indgået et samarbejde med Elektriker Lars Bang og GF Forsikring. Dette års idrætspriser er den 16. maj i Mønshallerne.

Til trods for vi har en samarbejdsaftale med kommunen, så har Lars og jeg holdt flere møder med formandsskabet for KIF udvalget, møder hvor vi har vendt stort og småt, ved vores seneste møde i december havde vi besøg af Jørn Jensen som er formand for Danske Idrætsråd og Samvirker, som gav input til hvordan idrætsråd og kommuner samarbejder i andre kommuner.

I beretningen for 2022, skrev jeg følgende:

Slutteligt vil jeg udtrykke en bekymring, en bekymring om det forsat vil være muligt at skaffe frivillige til at side i de forskellige råd og nævn i kommunen. Jeg syntes at se en tendens at frivillige fra lokalråd, handicapråd, havnebestyrelser, idrætsråd, facaderåd, forenings- og fritidsrådet i pressen giver udtryk for en opfattelse af at kommunen ikke tager dem seriøst. Hvis dette er tilfældet vil det blive endnu svære i fremtiden at finde frivillige som vil bruge deres tid på at side i de forskellige råd mm.

Jeg mener ikke at man skal ophøjes til grever og baroner, men man skulle gerne være lidt mere end hr. og fru Jensen. Man stiller jo op til et råd fordi man brænder for den sag og har noget man vil bringe til bordet, så er det ikke nok man får at vide man bare er høringspart, for det er alle jo.

Jeg håber inderligt at kommunen vil inddrage de frivillige i råd og nævn noget mere, så de sammen kan udvikle kommunen.”

Idrætsrådet har siddet på de tre pladser idrætten havde i det nu nedlagte forenings og fritidsråd, vi har igennem 2023 flere gange udtryks vores bekymring omkring denne tendens, men det har desværre ikke vundet gehør hos kommunen, sidst med en forside på Sjællandske den 20. marts 2024, hvor Ole Hampenberg, centerchef for kultur, fritid og udvikling ( eller skal vi kalde det afvikling ), giver udtryk for at idrætsrådet er nedlagt. Så føler man virkelig at kommunen sætter pris det store arbejde idrætsrådet laver. Jeg har aldrig følt mig så dårligt behandlet og det vidner om en kommunal medarbejder som overhovedet ikke ved hvad han snakker om eller har sat sig ind i historien bag idrætsrådet. Så her vil jeg hjælpe ham.

Vordingborg Idrætsråd er videreførelsen af Vordingborg Idrætssammenslutning ( VIS )

VIS blev stiftet i ”gammel” Vordingborg kommune som en paraply organisation der skulle varetage idrætsforeningerne interesser, Sammenslutningen blev stiftet i 1941.

Da der kom kommunesammenlægningen i 2006, skiftede VIS navn til Vordingborg Idrætsråd ( VIR )og der blev lavet en samarbejdsaftale med Vordingborg kommune, samtidig blev Fritidsrådet oprettet, disse to råd skulle gøre det ud for folkeoplysningsudvalget som blev nedlagt ved kommunesammenlægningen.

Idrætsråd i Danmark er organiseret under Danmarks Idrætsforbund, hvor repræsentanter sidder med i repræsentantskabet, VIR har endvidere samarbejde med DGI.

VIR har under skiftende borgmestre samarbejdet med kommunen, VIR lavede blandt den nu afskaffede Idrætspolitik, vi redede idrætspriserne da kommunen lagde dem ned, da Lollands Bank trak sig som sponsor.

I 2018 blev samarbejdsaftalen revideret, i den forbindelse blev der indført i aftalen at alle idrætsforeninger automatisk er medlem af VIR, med mindre at foreningen aktivt melder sig ud. Denne ændring blev enstemmigt vedtaget på VIR’s generalforsamling i 2019. Til dags dato har VIR kun modtaget udmelding fra en forening ( Vordingborg atletikklub ), så vi i dag har ca 260 foreninger ( med underforeninger ) som medlem, vi repræsenterer derfor små 17.000 medlemmer.( 2022 tal )

I november 2021 valgte Thorbjørn Kolbo at ophæve samarbejdsaftalen, dette skete på det sidste udvalgsmøde og efterfølgende kommunalbestyrelsesmøde i den valgperiode. I den forbindelse blev idrætsrådet tildelt en fast plads i det ny oprettede råd ( forenings og fritidsrådet ), som afløser folkeoplysningsrådet. Ved valget til FF rådet satte VIR sig de to øvrige pladser for idrætten, samt alle suppleantpladserne.

Kommunen ville gerne have forbedret nærdemokratiet og nedsatte derfor et §17 stk. 4 udvalg der fik til opgave at finde en ny struktur for samarbejdet mellem de frivillige og kommunen. Idrætsrådet bød ind med forslag til en ny struktur, langt hen af vejen er det den som er blevet godkendt, dog er der ”huller”, Idrætsrådet er kørt helt ud i mørket

Sluttelig vil jeg også nævne, det er klart at VIR begynder at skrante på økonomien qua den manglende samarbejdsaftale og den økonomi som var bundet op på aftale. Vi er jo ligestillet med andre foreninger i kommunen, det betyder vi opfylder alle betingelser for en folkeoplysende forening, så vi må og skal søge tilskud på lige fod med andre foreninger. Men her bliver vi åbenbart igen kørt af sporet.

Seneste har vi søgt tilskud i den nye bevægelses pulje, hvor man b.la. kan søge om driftsstøtte. Alle ansøgninger under 20.000 kr. bliver behandlet af administrationen dvs. Ole Hampenberg og hans team. Ansøgninger over 20.000 kr. behandles af det politiske udvalg. Vi søgte netop om 22.000 kr. fordi på den måde ville de blive behandlet politisk, så ville man politisk kunne få en snak om idrætsrådet og måske ad den vej vise sin vilje til en bevarelse og fastholdelse af VIR. Modsat alle andre foreninger blev vores ansøgning behandlet af Team Ole Hampenberg – den kom ikke engang frem til udvalget, de anede ikke at vi havde sendt en ansøgning. – behøver jeg at sige vores ansøgning ikke kunne imødekommes fordi ilfg. Ole Hampenberg teamet, jo havde den opfattelse at man ikke kunne understøtte VIR økonomisk, så det var åbenbart ikke værd at sende vores ansøgning frem til rette sted.

LÆS OGSÅ “GENERALFORSAMLING I VORDINGBORG IDRÆTSRÅD

  •   
  •  
  •  
  •  
12 timer siden

Vordingborg.in var forbi M`once, et

12 timer siden

Nyråd får nyt sammenhængende naturområde

14 timer siden

Oplev den livlige atmosfære og

15 timer siden

Tage Klee er professionel natur-

15 timer siden

Sealine 420 Statesman med 2x

Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg
6 dage siden

REMAKnapt er blækklatterne fra underskrifterne

3 uger siden

Største bidrag fra fond Morten

3 uger siden

Fodboldfest med Vordingborg Bycentrum – 

4 uger siden

EM på Slotstorvet –  Danmark

4 uger siden

Fiskeguide Mikael Tange har været

Har du en nyhed, historie, jubilæum, fødselsdag mm send til —red@vordingborg.in evt mob 42957089. CVR-nr.: 17663232
Kontakt: email: —red@vordingborg.in Mob: 42957089
Ansvarshavende: Anders K. Munch
Nyt fra Vordingborg Kommune. Nyheder fra Præstø, Stege, Stensved, Stubbekøbing, Lundby, Nyråd ….