Forbindelse med os
SJEB reklametøj arbejdstøj
Brændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400DGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandbegravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøxl-byg i Præstø
Udby Kro festlokaler middag

Erhverv

Ambitiøst mål for nye vindmøller og solceller på plads

Publiceret

: ,

Politikerne i Vordingborg Kommune har nu sat mål for den grønne elproduktion.

I 2030 skal lokal vedvarende energi kunne levere 1 mio. MWhhvilket er fem gange så meget strøm, som der blev brugt i hele Vordingborg Kommune i 2022. Ambitionen om mere grøn energi forventes samtidig at skabe mere erhvervsudvikling og dermed flere jobs lokalt.

Dronefoto Klaus Lohmann

Det bliver stadig mere synligt i kommunen, at der er gang i den grønne omstilling. Solceller og vindmøller er ikke længere et usædvanligt syn på en køretur, ligesom nye grønne virksomheder etablerer sig på havne- og industriområder.

Efterspørgslen efter grøn energi vil stige markant i de kommende år. Der bliver flere elbiler og varmepumper i de private hjem. Samtidig efterspørger en række virksomheder store mængder strøm ved udfasningen af fossile brændsler, og etableringen af Power-to-X-anlæg på Vordingborg Havn vil kræve store mængder grøn energi til produktionen af syntetiske brændstoffer, der kan erstatte de fossile brændstoffer i fly- og godstransport.

Ambitionen

For at understøtte udviklingen skal der skrues op for antallet af solceller og land-vindmøller. Derfor har kommunalbestyrelsen nu kigget på beregninger og forskellige scenarier for ambitionsniveau. Et flertal har på kommunalbestyrelsens møde 11. oktober besluttet at ambitionen skal være, at den lokale produktion af el fra vedvarende energikilder skal øges til 1 mio. MWh i 2030. I beslutningen ligger også, at udbygningen skal ske i en kombination af solceller og vindmøller, hvilket også er i tråd med anbefalingerne fra en borgerworkshop i foråret.

Der er allerede planlagt for 450.000 MWh fra solceller i kommunen, hvilket svarer til cirka 450 hektar, så ambitionen er allerede godt på vej, men i de kommende år skal der med den besluttede ambition planlægges for endnu flere vindmøller og solceller.

”Vi skal bruge meget grøn strøm, hvis vi både skal opfylde klimamålene, være selvforsynende med vedvarende energi og producere syntetiske brændstoffer,” påpeger Anders J. Andersen, som er formand for Klima- og Teknikudvalget. ”Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har besluttet en tydelig ambition, og på den måde viser, at vi mener det alvorligt i Vordingborg, når vi snakker klimapolitik og grøn omstilling”.

Ny vedvarende energi i Vordingborg Kommune skal ud over at være et bidrag til den grønne omstilling også bidrage til den lokale erhvervsudvikling. I 2022 vedtog kommunalbestyrelsen Erhvervsmasterplan 2030, som indeholder ambitioner om at gøre Vordingborg Kommune til Østdanmarks kraftcenter for grøn omstilling. Dette omfatter tiltrækning af grønne virksomheder, produktion af vedvarende energi og udnyttelse af vores infrastruktur, som består af motorvej og to aktive erhvervshavne (Vordingborg Havn og Klintholm Havn).

”Vi skal have andel i nogle af de mange arbejdspladser, der knytter sig til den grønne omstilling. Derfor skal vi også vise handlekraft i forhold til kerneproduktet i den grønne omstilling, som produktionen af klimavenlig grøn el er. Virksomheder der etablerer sig i vores kommune, skal have mulighed for adgang til lokalt produceret grøn energi” siger Borgmester Mikael Smed, ”det er godt for virksomhederne, for os som lokalsamfund og for klimaet samlet set”.

Borgerne vil blive hørt

Der er mange hensyn, der skal afvejes, når der skal planlægges konkret for solceller og vindmøller. Der er lovbestemte hensyn til fx natur, landskab og afstande til boliger, og der er lokale interesser og hensyn der skal høres og om muligt indarbejdes.

”Det ambitiøse mål vi har sat, vil naturligvis få en påvirkning på vores landskab. Vi taler om en størrelsesorden på måske yderligere 25 store vindmøller og 250 hektar solceller, hvis produktionen fordeles ligeligt mellem de to, udover det, der allerede ér planlagt” forklarer Borgmester Mikael Smed. ”Vi vil gerne have en god og gennemsigtig proces med borgerne om, hvor vi kan placere nye vedvarende energianlæg. For det vil selvfølgelig give anledning til diskussion, og det er vigtigt for kommunalbestyrelsen, at vi får alle synspunkter og brugbare ideer frem og får sat den lokale viden i spil.”

Kommunalbestyrelsen har, i tråd med ovenstående, derfor også besluttet, at sende alle de aktuelle projektforslag om solceller og vindmøller i offentlig høring, før der politisk skal træffes beslutning om de første placeringer i starten af det nye år. Denne høring omfatter i alt 12 projektforslag, som er indsendt til kommunen i foråret 2023, omfattende 26 land-vindmøller og 1.000 hektar solceller.

Se høringsmateriale og datoer for informationsmøder om de konkrete projekter på kommunens hjemmeside www.vordingborg.dk/høring under planer.
.
Læs også: Vi har rundet 18.000 følgere

  •   
  •  
  •  
  •  
images/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgVordingborg Låseservice