Forbindelse med os
Kaj Kok
Det gamle Toldhuus. Restaurant, spisested, ishus i Præstø
Bedemand StegeBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400

Stiftelse af Lokalforum i Stensved

Udgivet

Generalforsamling for Stensved og omegn Lokalråd med Stiftelse af Lokalforum.

Klubhuset ved stadion i Stensved hvor der plejer at blive solgt juletræer

Den 22.oktober 2020 kl.19. I Klubhuset, Mejerivej 2A, 4773 Stensved

Tilmelding nødvendig pga. coronaregler til Jette Rosenberg, 20192783 eller skovhuse.rosenberg@gmail.com

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Aflæggelse af beretning
  4. Orientering om regnskab og budget
  5. Orientering om Aktivitetsplads
  6. Nedlæggelse af Stensved og omegn Lokalråd
  7. Stiftende generalforsamling af Stensved og omegn Lokalforum og vedtægter
  8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  9. Eventuelt

Tlf:

E-mail:

Realmæglerne Præstøimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpgVordingborg Låseservice