Forbindelse med os
Cafe Den Gule Stald i Kalvehave
Øernes Revision Vordingborg
begravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøxl-byg i PræstøDGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandBrændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400

Politik

500 høringssvar til BDO’s råderumskatalog

Publiceret

: ,

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune har modtaget omkring 500 høringssvar til BDO’s råderumskatalog. Alle høringssvar

bliver nu gennemgået, inden den politiske behandling af forslagene går i gang.

Fristen for at indsende høringssvar til BDO’s råderumskatalog udløb den 5. januar. Interessen for at komme med input til forslagene har været stor. Kommunalbestyrelsen har modtaget omkring 500 høringssvar, som politikerne nu skal læse igennem, inden de begynder at behandle forslagene politisk.

Borgmester Mikael Smed takker på kommunalbestyrelsen vegne alle de borgere, som har givet sig tid til at læse råderumskataloget igennem og sende et høringssvar ind til politikerne: ”Vi er meget taknemmelige for de mange høringssvar, som vi har modtaget. Vi kan allerede nu se, at de indeholder rigtig mange gode input og vigtig viden. Nu vil vi bruge de næste uger på at læse alle svarene grundigt igennem, inden vi sender dem videre til politisk behandling i vores udvalg. Det er vigtigt at understrege, at der endnu ikke er truffet nogen beslutninger. Der bliver først taget endelig stilling til, hvilke forslag der skal gennemføres på kommunalbestyrelsens møde den 28. februar.”.

Formålet med at få BDO til at udarbejde et råderumskataloget har været at skabe et fuldt og dækkende overblik over alle potentielle effektiviseringer og besparelser på tværs af hele organisationen, så politikerne på den baggrund kan foretage en reel politisk prioritering af de forskellige budgetområder i kommunen.

Råderumskatalog indeholder BDO’s forslag til besparelser på godt 80 mio. kroner. Ud af de 80 mio. kroner har kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2024 forpligtiget sig på at gennemføre besparelser for 20 mio. kroner i 2024 stigende til 25 mio. kroner de efterfølgende år.

Forslagene har været i høring fra den 29. november 2023 til den 5. januar 2024, og først nu starter de politiske drøftelser. Råderumskataloget og alle indsendte høringssvar behandles i fagudvalgene den 6.-7. februar 2024 og i Økonomiudvalget den 21. februar 2024. Kommunalbestyrelsen tager endelig beslutning om, hvilke forslag der skal gennemføres den 28. februar 2024.

Udover råderumskataloget har Vordingborg Kommune også, som led i økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), gennemført administrative besparelser i 2024 for 6 mio. kr. svarende til 9,2 årsværk. Arbejdet med at gennemføre administrative besparelser fortsætter de kommende år frem mod 2027, hvor beløbet stiger til 18 mio. kr. svarende til 27,7 årsværk. Sideløbende med besparelserne har Vordingborg Kommune foretaget store velfærdsinvesteringer, blandt andet 14 mio. kr. i pleje og omsorg, 12 mio. kr. i handicap og psykiatri, 11,4 mio. kr. i unge og 2 mio. kroner i kollektiv transport.

.
Har du et event, arrangement, en vare, job eller andet? Du kan nå langt med en billig TEKST-ANNONCE

  •   
  •  
  •  
  •  
Vordingborg Låseserviceimages/Rotationbanner/Hoejresidebar2/RemaStensved/ikke navngivet 2.jpg